//www.bergerbygg.no/wp-content/uploads/2016/08/Bilde-2-Logistikksenter-e1499067393347.jpg

Nytt hovedlager Bertel O. Steen AS Logistikk

Grus Eiendom AS v/Bertel O. Steen Eiendom AS skal oppføre et nytt del-lager for sin bil industri på Berger i Skedsmo kommune. Lageret blir i grunnflate ca. 15000m2 med en annen etasje på ca. 3000m2 som i hovedsak skal inneholde kontorer og kantine. Bertel O. Steen AS Logistikk blir leietager av bygget.

Lageret blir bygget «state of the art» og skal blant annet utstyres med en avansert automasjonsløsning.

Eiendommen er kjøpt av Huser Entreprenør og er overlevert BOSE/Skanska byggeklar. Det er derfor gjort et betydelig planering- og komprimeringsarbeid av selger, som også skal etablere en rundkjøring ved avkjørselen til eiendommen (fra Trondheimsveien) før bygget tas i bruk. En gang- og sykkelsti langs tomten er allerede ferdigstilt.

Skanska Norge AS er kontrahert i en totalentreprise og står for oppføringen av bygget. Bygget blir oppført delvis på fjell og delvis på komprimerte løsmasser. Fundamentering og alt grunnarbeid i forbindelse med VA besørger Skanska. Selve bygget blir oppført med bæresystem i stål, prefabrikkert hulldekker i betong og sandwich vegg elementer. Fra arkitekten heter det:

«Arkitektonisk fremstår bygget som et rent, enkelt volum i robuste og varige materialer. Bygningskroppen består av et rektangulært volum på 96 x 156 meter. Skillet mellom byggets funksjoner kommer til uttrykk gjennom estetiske og bygningsmessige virkemidler knyttet til fargebruk og overflatetekstur. På hjørnet mot nordøst fremstår hovedadkomst som et glasshjørne over to etasjer. De øvrige fasadene er brutt opp av vindusfelt mot kontor- og lagerareaaler. Mot gårdsplass brytes fasaden også opp av lastehus og bygningsdel for servicefunksjoner tilknyttet lagerdelen. Fasadene utføres av sandwichelementer samt felter med lysgjennomskinnelig celleplast mot lagerarealer. Det benyttes materialer og farger som ikke er reflekterende og i en nedtonet, mørkgrå fargeskala. Bergerområdet er preget av næringsbygg av varierende størrelse og uttrykk. Det nye logistikkbygget vil føye seg inn som en del av området, og vil harmonere med næringsbebyggelsen for øvrig.»

Prosjektansvarlige

Rune Carlsen
Prosjektdirektør, Bertel O. Steen Eiendom

Rune Hauglin
Konsulent/prosjektleder, Prodecon

Rune Kristiansen
Direktør, Bertel O. Steen Logistikk

Øivind Solbakken
Adm. direktør, Bertel O. Steen Eiendom

Martin Bakke
Sivilarkitekt, Astrup og Helleren